HammerKids

לילדי טרום טרום חובה עד גן חובה (ילדי גן ערייה)
על מה נתמקד?
מכיוון שהתפתחות המוטוריקה הגסה בגיל הזה היא קריטית לתפקוד נורמלי של הילד ולפעולות היומיומיות. בשלב הזה של החיים, הגוף זקוק לאימון על מנת להמשיך ולפתח את היכולות המוטוריות שלו
איך נעשה זאת?
נשלב באימונים קפיצות, זחילות, מנחים סטטיים וחיזוק האחיזה. הכל ייעשה תחת הדרכה של מאמנים מנוסים ויצירתיים באווירה חוויתית של משחק.

HammerKids